نحوه ثبت سفارش

  1. ابتدا محصول یا محصولات خود را انتخاب کنید.
  2. به سبد خرید مراجعه کنید.
  3. سبد خرید خود را پرداخت کنید.
  4. شماره پیگیری خود را نگه دارید.